فازمتر مدل کاتو

مجهز به ده خار

قابل نصب بر روی استیک های استاندارد

امکان تست شبکه هوایی از سطح زمین

دارای گواهی تست معتبر

دارای دو مدل مشابه کاتو و هاسیگاوا

فازمتر فشار قوی عمید

دارای دو سال گارانتی

دارای دسته تلسکوپی

فازمتر مدل هاسیگاوا

مناسب برای تابلوها و پستهای زمینی