راهنمای استفاده از فازمتر های ده خار دار مدلهای AM-106(33KV) AM105(20KV) AM-111(63KV)

راهنمای استفاده از فازمتر های ده خار دار مدلهای AM-106(33KV) AM105(20KV) AM-111(63KV)

فازمتر عمید دارای راهنمای کاربری کامل به زبان فارسی میباشد که دفترچه چاپی آن همراه دستگاه ارائه میشود .

این راهنما برای مدلهای دارای ده خار میباشد

AM-106(33KV) AM105(20KV) AM-111(63KV)

برای رفاه حال مشتریان این راهنما با فرمت PDF از لینک زیر قابل در یافت میباشد ..

دانلود راهنمای استفاده از فازمتر دارای ده خار