مشخصات و اطلاعات فازمترهای فشار متوسط و فشار قوی تلسکوپی مدل هاسیگاوا

این سری از فازمتر ها دارای سه مدل مختلف به شرح زیر می باشند :

AM-102   ≡     20KV

AM-101   ≡     33KV

AM-110   ≡     63KV

فازمتر فشارقوی 63 کیلوولت

مشخصات فنی

محصولات دارای استیک برای ولتاژهای 20،33 و 63 کیلوولت طراحی شده اند . این سری دارای استیک عایق 120 سانتی متری بوده و برای استفاده در پستها و تابلوها مناسب هستند و در سه مدل

AM-101(33KV),AM102(20KV),AM-110(63KV)

تولید شده و دارای مشخصاف فنی به شرح جدول زیر میباشند

قسمتهای مختلف دستگاه

1- دسته عایق
2-لاستیک قفل دسته
3-محل خروجی صدای بازر
4- نشاندهنده LED چشمک زن
5-آنتن

فازمتر فشار متوسط و فشارقوی

ویژگیهای دستگاه

1. تشخیص ولتاژ بدون نیاز به تماس مستقیم
2. نشانگر( LED ( High Bright
3. مجهز به صدای آلارم (بازر)
4. مجهز به تست لمسی مطمئن
5. دارای باتری آلکالین با طول عمر بالا
6. دارای دسته تلسکوپی
7. دارای دوسال گارانتی
8. دارای ده سال خدمات پس از فروش

فازمتر فشار متوسط و فازمترفشارقوی

نحوه استفاده از دستگاه

برای استفاده از دستگاه به شرح ذیل عمل کنید :
1- ابتدا عملکرد دستگاه را مطابق دستورالعمل دفترچه راهنما تست کنید .
2- دسته لاستیکی را گرفته و دسته عایق تلسکوپی را باز کنید .
3- آنتن(6) دستگاه را به آرامی به نقطه برقدار مورد نظر (سیم ، سرکابل ، شینه و … ) نزدیک نمایید .
4- در صورت وجود ولتاژ در محل مورد نظر (حتی بدون تماس مستقیم آنتن ) دستگاه عکس العمل نشان داده و LED (4) چشمک میزند و صدای بازر به گوش میرسد .
5- وقتی دستگاه فعال شد ، دیگر نیازی به نزدیکتر کردن آنتن به محل برقدار نیست و دستگاه را از محل برقدار دور نمایید .
6- صحت عملکرد دستگاه را مجددا مشابه بند 1 تست نمایید .
7- بعد از استفاده از دستگاه دسته تلسکوپی را جمع نموده و در کیف حمل قرار دهید .

شرایط نگهداری و بهره برداری از دستگاه

1- به منظور حصول اطمینان از سالم بودن دستگاه، قبل از هربار استفاده طبق دستورالعمل راهنما آنرا تست نمایید .
2- قبل از استفاده از دستگاه، دسته عایق را با دستمال خشک، تمیزنمایید.

3- در موقع استفاده دستگاه را از بدن دور نگه دارید .
4- هیچگاه دستگاه را بین دوفاز قرار ندهید (بخصوص بین شینه ها ) چون باعث کم شدن فاصله فازها شده و موجب بروز اتصال کوتاه میشود .
5- هیچگاه دستگاه را از روی یک فاز به فاز دیگر نزدیک نکنید (به طوری که دستگاه پل بین دو فاز شده و آنها را به هم متصل کند ) .
6- وقتی دستگاه فعال شد ، دیگر نیازی به نزدیکتر کردن آنتن به محل برقدار نیست و دستگاه را از محل برقدار دور نمایید .
7- به خاطر حساسیت ، دستگاه را به دور از گرما و سرمای غیر طبیعی و برف و باران و رطوبت نگهداری نمایید .
8- در حمل و نقل دستگاه دقت کافی به عمل آورده و بعد از هربار استفاده آنرا در کیف حمل قرار دهید .