معرفی

فازمتر فشار قوی برای تست برقدار بودن خطوط و تجهیزات فشار قوی و فشار متوسط به کار میرود و برای ایمنی کارگران و تکنسینها و سایر افرادی که با شبکه گرم سر وکار دارند از اهمیت بالایی برخوردار است . بدون این تسترها ، کار با شبکه های برقدار برای برقکاران خطرناک و مرگبار است . اصول ایمنی حکم میکند که برقکار قبل از شروع به کار با شبکه مراحل چهارگانه زیر را حتما انجام دهد :

  •  قطع مدار
  • آزمایش مدار توسط فازمتر
  • تخلیه مدار
  • نصب اتصال زمین

بنابر این برای اینکه کاربر از بی برق بودن شبکه اطمینان حاصل نماید به دستگاه فازمتر (Voltage Detector ) متناسب با ولتاژ شبکه نیاز دارد تا بتواند از جان خود و همکارانش در مقابل خطرات ولتاژ بالا حفاظت کند .

انواع محصولات ما

فازمتر فشار متوسط و فشارقوی هوایی

فازمتر فشار قوی هوایی ( مدل کاتوی فرانسه )

این سری از فازمتر های ما مشابه مدل کاتوی فرانسه و برای ولتاژهای فشار متوسط و فشار قوی طراحی شده اند که  دارای ده خار بوده و بر روی استیکها و پرچهای استاندارد نصب می شوند  . این سری برای ولتاژهای 20 ، 33 و 63 کیلوولت تولید و عرضه میشوند. ضمنا در صورت درخواست و سفارش مشتری امکان ارائه با استیک مناسب هم وجود دارد .

مدلهای این سری عبارتند از :

  • AM-105 : برای ولتاژ 20 کیلوولت
  • AM-106 : برای ولتاژ 33 کیلوولت
  • AM-111 : برای ولتاژ 63کیلوولت
فازمتر فشارقوی 63 کیلوولت

فازمتر فشار قوی تلسکوپی ( مدل هاسیگاوای ژاپن )

این سری از فازمترهای ما مشابه فازمترهای  هاسیگاوای ژاپن طراحی شده است که دارای دسته تلسکوپی بوده و برای ولتاژهای 20 و 33 و 63   کیلوولت تولید و عرضه میشوند . طول دسته تلسکوپی برای ولتازهای فشارمتوسط (  20 و 33  کیلوولت ) 120 سانتی متر و برای ولتاژ فشار قوی 63  کیلوولت 220 سانتی متر می باشد .

مدلهای این سری عبارتند از :

  • AM-102 : برای ولتاژ 20 کیلوولت
  • AM-101 : برای ولتاژ 33 کیلوولت
  • AM-110 : برای ولتاژ 63کیلوولت