از ایده تا عمل

با توجه به اینکه اینجانب از نزدیک شاهد خرید دستگاههای فاز متر فشار متوسط به قیمتهای گزاف در شرکت توزیع محل کارم بودم لذا ایده ساخت این دستگاه در ذهن من شکل گرفت و بنابراین تصمیم گرفتم که روی ساخت داخل این دستگاه کار کرده و آنرا بومی سازی نمایم لذا پس از تحقیق و کسب اطلاعات از انواع مختلف این دستگاهها کار طراحی اولیه آن شروع و نمونه های اولیه ساخته شد که با آزمایشهای مقدماتی که به موازات فازمترهای هاسیگاوا در شبکه توزیع به عمل آوردیم طرح اولیه موفقیت آمیز بود . لذا برای تجاری سازی این طرح درخواست استقرار در پارک علم و فناوری استان قزوین ارسال کردیم که پس از طی مراحل مختلف ، بالاخره تایید مجوز استقرار در مرکز رشد اخذ گردید و در پی آن شرکتی را به نام شرکت مهندسی عمید پویا پرداز در تاریخ 7/8/92 در اداره ثبت شرکتهای قزوین به ثبت رسانده و کار تجاری سازی طرح را آغاز کردیم .در سال 93 گواهی تست پژوهشگاه نیرو را دریافت نمودیم و تولید فازمتر را شروع کردیم . اگرچه در ابتدا برای جلب نظر شرکتهای برق تلاش زیادی کردیم و میزان فروش ما پایین بود ولی به تدریج توانستیم اعتماد آنها را جلب کنیم و در طی این سالها مستمرا با رشد و توسعه شرکت همراه بوده است . شرکت از سال 96 در بخش موسسات پارک علم و فناوری قزوین پذیرفته شد ه است