چشم اندازو ماموریت شرکت

چشم انداز ما

ما میخواهیم یکی از 10 شرکت برتر تولید کننده تجهیزات صنعت برق باشیم .

ماموریت ما

ماموریت ما عبارتست از تولید تجهیزات مورد نیاز صنعت برق با رویکرد پژوهش ، نوآوری ، فناوری ، کیفیت

اهداف ما

.

  • افزایش اعتبار و خوش نامی برند شرکت تامین رضایت مشتریان بر مبنای کیفیت محصول
  • حسن اجرای تعهدات و خدمات پس از فروش مطلوب
  • صادرات محصولات شرکت به خارج از کشور ( درکوتاه مدت کشورهای همسایه )
  • تامین رضایت کارکنان بر مبنای عدالت در پرداخت، ثبات شغلی، شخصیت اجتماعی و تعالی فردی

ارزشهای ما

.

  • افزایش اعتبار و خوش نامی برند شرکت تامین رضایت مشتریان بر مبنای کیفیت محصول
  • حسن اجرای تعهدات و خدمات پس از فروش مطلوب
  • صادرات محصولات شرکت به خارج از کشور ( درکوتاه مدت کشورهای همسایه )
  • تامین رضایت کارکنان بر مبنای عدالت در پرداخت، ثبات شغلی، شخصیت اجتماعی و تعالی فردی