دفترجه راهنمای استفاده از فازمترهای تلسکوپی مدلهای AM-101(33KV) AM102(20KV) AM-110(63KV)

دفترجه راهنمای استفاده از فازمترهای تلسکوپی مدلهای AM-101(33KV) AM102(20KV) AM-110(63KV)

فازمتر عمید دارای راهنمای کاربری کامل به زبان فارسی میباشد که دفترچه چاپی آن همراه دستگاه ارائه میشود .

این راهنما برای مدلهای دارای دسته تلسکوپی میباشد

AM-101(33KV) AM102(20KV) AM-110(63KV)

برای رفاه حال مشتریان این راهنما با فرمت PDF از لینک زیر قابل در یافت میباشد ..

دفترچه راهنمای فازمت

دانلود راهنمای استفاده از فازمتر تلسکوپی